Organisaties

Humanitas Zeeland

Humanitas Zeeland is een afdeling van de Nederlandse vereniging Humanitas. Zij komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.

Sportdorp Oostkapelle

Sportdorp Oostkapelle is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in Oostkapelle met als doel zoveel mogelijk inwoners en gasten vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs.

HDAM

Houtbewerkingscentrum voor Dagbesteding en Arbeids(re)integratie Meliskerke

HDAM biedt:
Specialistisch kleinschalige dagbesteding.
Het is bestemd voor ouderen en jongeren, die om wat voor reden ook thuis zitten en buiten de maatschappij staan.

Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren behartigt als onafhankelijke commissie de belangen van cliënten van Orionis en van alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp informatie en advies. Het steunpunt van de SCW is gevestigd in Vlissingen. We houden daar twee keer per week inloopspreekuur voor de gehele doelgroep en zijn verder via e-mail en telefoon bereikbaar.

Pagina's