Organisaties

Sportdorp Oostkapelle

Sportdorp Oostkapelle is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in Oostkapelle met als doel zoveel mogelijk inwoners en gasten vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs.

Grote Kerk Veere

De Stichting heeft ten doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers binnen en buiten de regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Humanitas

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Wij werken binnen zes thema's: Eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie. Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk. De contacten zijn van mens tot mens en worden in eigen stad of dorp georganiseerd.

Zorgstroom

Zorgstroom: Uw leven, Samen zorgen

Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen om u heen die er voor u toe doen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we daarvoor. We kijken naar uw wensen en behoeften, maken een individueel plan en vervullen daarin samen onze rol.

K.V. Stormvogels

Korfbalvereniging Stormvogels geeft een prominente plaats in het sportleven van de gemeente
Veere. De vereniging bestaat inmiddels 70 jaar en bewijst daarmee dat zij bestaansrecht heeft binnen het dorp Westkapelle. Naast het beoefenen van de korfbalsport heeft de vereniging verschillende kombiftgroepen. Een sportgroep, 2 wandelgroepen 2 fietsgroepen en sinds vorig jaar een groep Jeu de Boules.

Pagina's