Organisaties

HDAM

Houtbewerkingscentrum voor Dagbesteding en Arbeids(re)integratie Meliskerke

HDAM biedt:
Specialistisch kleinschalige dagbesteding.
Het is bestemd voor ouderen en jongeren, die om wat voor reden ook thuis zitten en buiten de maatschappij staan.

Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren behartigt als onafhankelijke commissie de belangen van cliënten van Orionis en van alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp informatie en advies. Het steunpunt van de SCW is gevestigd in Vlissingen. We houden daar twee keer per week inloopspreekuur voor de gehele doelgroep en zijn verder via e-mail en telefoon bereikbaar.

Kledingbank Zeeland

Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding, schoenen, textiel en verzorgingsproducten.

VluchtelingenWerk Zuidwest

Overal ter wereld moeten mensen vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de beroepskrachten en vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Wij begeleiden vluchtelingen van aankomst tot zelfredzaamheid. Dat is goed voor vluchtelingen en goed voor de Nederlandse samenleving.

Pagina's