Sociale Cliëntenraad Walcheren

Bezoekadres: 
Mercuriusweg 19
4382 NC Vlissingen
Postadres: 
Mercuriusweg 19
4382 NC Vlissingen
Aantal werkzame vrijwilligers: 
4
Aantal werkzame beroepskrachten: 
0
De Sociale Cliëntenraad Walcheren behartigt als onafhankelijke commissie de belangen van cliënten van Orionis en van alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp informatie en advies. Het steunpunt van de SCW is gevestigd in Vlissingen. We houden daar twee keer per week inloopspreekuur voor de gehele doelgroep en zijn verder via e-mail en telefoon bereikbaar. De Sociale Cliëntenraad Walcheren neemt ten opzichte van de betrokken gemeenten en Orionis Walcheren een onafhankelijke positie in.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren overlegt met:
-Orionis Walcheren over Werk & Inkomen, Participatiewet en de dienstverlening.
-Colleges en de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen over het onderliggende sociale beleid en het armoedebeleid.
-De SCW wordt bij zaken betrokken die cliënten rechtstreeks aangaan. Dit geldt ook voor beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliënt.
-De Sociale Cliëntenraad Walcheren wordt in de gelegenheid gesteld gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

Wat heeft de organisatie te bieden aan vrijwilligers: 

We houden rekening met de mogelijkheden en talenten van mensen, er zijn mogelijkheden voor training en opdoen van kennis, je kunt iets voor een ander betekenen, kleine onkostenvergoeding.

Onze vacatures

Ben je een doorzetter, geïnteresseerd in anderen, sta je met beide benen op de grond en voel je je verwant met de doelgroep ? Lees dan verder..

Je komt op voor de belangen van cliënten van Orionis, dat zijn óók diegenen die in aanmerking komen voor een regeling uit het armoedebeleid van de Walcherse gemeenten.
LOGOSCW
De Sociale Cliëntenraad Walcheren behartigt als onafhankelijke commissie de belangen van cliënten van Orionis en van alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp informatie en advies.

Ons werkterrein is Walcheren.