Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Bezoekadres: 
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
Postadres: 
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
Aantal werkzame vrijwilligers: 
45
Aantal werkzame beroepskrachten: 
2
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Onze visie: vluchtelingen moeten meer juridische en maatschappelijke veiligheid vinden en Nederland moet meer bijdragen aan het oplossen van grote vluchtelingencrises.

Wat heeft de organisatie te bieden aan vrijwilligers: 

Wij bieden:
-Interne opleiding en trainingen
-Deskundige begeleiding van een teamleider
-Reis- en onkostenvergoeding
-WA- en ongevallenverzekering
-Een goede werksfeer in een ervaren team
-Vrijwilligerscontract

Onze vacatures

Statushouders in de gemeente Veere ondersteunen bij hun integratieproces zoals bijv. bij de inkoop van huisraad, het aanvragen van voorzieningen, het inschrijven bij instanties, huisarts, tandarts, school, een netwerkje opbouwen en bij het opzetten van een administratie. We werken met checklisten en er is een inwerkprogramma en -periode.
Taken:
-Begeleiden bij huisvesting in de gemeente Veere; begeleiden bij inschrijving gemeente en diverse instanties, begeleiden bij inkoop huisraad en inrichting van de woning
-Hulp bieden bij het invullen van formulieren / aanvragen
-Regelen van afspraken met school, huisarts, tandarts en deze de eerste keer begeleiden
-Bemiddelen bij instanties (veelal telefonisch)
-Ondersteuning bieden bij