Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Bezoekadres: 
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
Postadres: 
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
Aantal werkzame vrijwilligers: 
45
Aantal werkzame beroepskrachten: 
2
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Onze visie: vluchtelingen moeten meer juridische en maatschappelijke veiligheid vinden en Nederland moet meer bijdragen aan het oplossen van grote vluchtelingencrises.

Wat heeft de organisatie te bieden aan vrijwilligers: 

Wij bieden:
-Interne opleiding en trainingen
-Deskundige begeleiding van een teamleider
-Reis- en onkostenvergoeding
-WA- en ongevallenverzekering
-Een goede werksfeer in een ervaren team
-Vrijwilligerscontract

Onze vacatures

Taken:
-Begeleiden bij huisvesting in de gemeente Veere; begeleiden bij inschrijving gemeente en diverse instanties, begeleiden bij inkoop huisraad en inrichting van de woning
-Hulp bieden bij het invullen van formulieren / aanvragen
-Regelen van afspraken met school, huisarts, tandarts en deze de eerste keer begeleiden
-Bemiddelen bij instanties (veelal telefonisch)
-Ondersteuning bieden bij