Centrale Clienten Raad Zorgstroom

Uw leven, samen zorgen.

Samen werken aan verbetering

Wegens vertrek van leden en door de dynamiek van de zorg zijn wij per direct op zoek naar twee leden voor de Centrale Cliënten Raad.

De cliëntenraad
Bij Zorgstroom vinden we het belangrijk om met onze cliënten samen te werken. Cliënten van Zorgstroom kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over alle onderwerpen rondom de zorg die voor hen belangrijk zijn. Cliënten worden o.a. vertegenwoordigd door:
De Centrale Cliëntenraad (CCR)
Wat doet de CCR?
De CCR vertegenwoordigt cliënten en wil hun medezeggenschap bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. Aandachtspunten zijn:
• Omgang met de cliënt
• Tijd en aandacht voor de cliënt
• Veiligheid
• Privacy
• Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
• Huisvesting
• Veranderingen in zorgaanbod, ingrijpende verbouwingen of wijzigingen in de organisatie
De CCR bestaat uit 7 leden waarvan op dit moment 2 functies vacant zijn. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar en kunnen daarna terstond worden herkozen.

De CCR vergadert een 9-tal malen per jaar en vinden (meestal) plaats op de donderdagavond. De CCR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en het managementteam om zaken te bespreken die belangrijk zijn voor onze cliënten. De tijdsbesteding is ca. 10 uur per maand.

Het functieprofiel

Van de leden van de CCR wordt verwacht dat zij:

• interesse in / kennis hebben van de ontwikkelingen binnen de zorg
• beschikken over een HBO-werk en/of denkniveau
• gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Zorgstroom te behartigen
• beschikken over bestuurlijk inzicht (is een pré)
• bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap, benodigd voor de uitvoering van de functie
• woonachtig zijn op Walcheren
• in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief
• zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van mogelijk persoonlijke belangen
• een kritische, positieve en open houding hebben
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
• een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben
• goede communicatieve vaardigheden hebben (luisteren, verwoorden van standpunten, respect- en tactvol kunnen optreden)
• goede sociale vaardigheden hebben (samenwerken in teamverband)
• digitaal vaardig zijn (internet, iPad etc)

Zorgstroom kent een financiële vergoeding voor de leden van de CCR. Daarnaast mag u rekenen op samenwerking in een enthousiast team met alle mogelijke ondersteuning.

Informatie

Informatie over de CCR kunt u verkrijgen bij de voorzitter, de heer R.F. Kraf. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van Zorgstroom (0118-684000) of per mail via info@zorgstroom.nl

Locatie(s): 

Veere

Werksoort(en): 

Bestuur & organisatie
Hulpverlening

Aantal plaatsen/benodigde vrijwilligers: 

2

Starten: 

Per direct

Deze vacature is ook geschikt voor: 

Mensen met een fysieke beperking

Organisatie: