Sociale Cliëntenraad Walcheren

LOGOSCW
De Sociale Cliëntenraad Walcheren behartigt als onafhankelijke commissie de belangen van cliënten van Orionis en van alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp informatie en advies.

Ons werkterrein is Walcheren. Onze wettelijke aandachtsgebieden; Participatiewet, Werk & Inkomen, armoedebeleid.

Een belangrijke taak van de SCW is het geven van gevraagd en ongevraagd advies (inspraak) aan Orionis en de Walcherse gemeenten over alles wat cliënten aangaat. Wat gaat wel en niet goed. Hoe pakt het beleid uit in de praktijk voor de doelgroep.

Ook adviseert de Sociale Cliëntenraad Walcheren over nieuw beleid: Waar moeten Orionis en gemeenten op letten bij het maken van nieuw beleid. Wat is belangrijk voor cliënten. Ervaringen van cliënten uit de praktijk zijn daarbij heel belangrijk.

Ben je cliënt van Orionis, wil je meedenken over onderwerpen die cliënten van Orionis en de Walcherse minima aangaan? Wil je een bijdrage leveren aan belangenbehartiging? Dat kan via de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Heb je belangstelling? Je reactie is welkom.

Ervaringen kunnen ook bij de SCW worden gemeld via telefoon, e-mail en door het bezoeken van het SCW inloopspreekuur. De Sociale Cliëntenraad Walcheren is onafhankelijk en werkt op basis van vertrouwelijkheid.

Betrouwbaar, positief, gemotiveerd, bij voorkeur cliënt van Orionis.

We kijken naar de interesses, mogelijkheden en talenten van mensen, er zijn mogelijkheden voor training, opdoen van kennis, je kunt iets voor een ander betekenen, waardevol vrijwilligerswerk, onkostenvergoeding.

Locatie(s): 

Aagtekerke
Biggekerke
Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Koudekerke
Meliskerke
Oostkapelle
Serooskerke
Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande

Werksoort(en): 

Administratief
Bestuur & organisatie
Hulpverlening

Minimumleeftijd kandidaat: 

21

Aantal plaatsen/benodigde vrijwilligers: 

4

Starten: 

In overleg

Deze vacature is ook geschikt voor: 

Mensen met een fysieke beperking