Vrijwilliger Buitenplaats Overduin Oostkapelle

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) houdt zich bezig met het cultuurlandschap in Zeeland. Zo geven we advies rond natuur- en cultuurhistorische elementen. Verder voeren we veel onderhoud uit aan landschapselementen zoals knotbomen, bosjes, meidoornhagen, hakhout, terreinen met waardevolle vegetatie en het snoeien van Hoogstamfruitbomen. Ook op een aantal buitenplaatsen zijn we actief met een groepje die ‘groen’ onderhoudswerk uitvoert zoals het onderhoud van een siertuin of moestuin. Ook op buitenplaats Overduin willen we een onderhoudsgroepje opstarten. Hier zoeken we nog mensen voor!

Is dit wat voor u/jou?
• Met name in het zomerseizoen
• Preciese dag dag dat gewerkt wordt is nog niet bekend. Hangt van wensen deelnemers af
• Het gaat om fysiek werk dus een goede basisconditie is handig
Wij bieden:
• begeleiding bij werk
• ontvangst van het kwartaalblad SLZ
• materialen en gereedschap
• werkervaring op doen
• samenwerken met andere vrijwilligers in de ploegVoor meer informatie over het werk kijk op onze site:
Voor meer info:
https://landschapsbeheerzeeland.nl/vrijwilligers/soorten-vrijwilligerswerk/buitenplaats-onderhoudsploeg

Locatie(s): 

Oostkapelle

Werksoort(en): 

Buiten / groen / dieren

Minimumleeftijd kandidaat: 

12

Aantal plaatsen/benodigde vrijwilligers: 

6

Starten: 

In overleg