Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen willen werken met mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. In overleg werk je op een afdeling die jou het meest aanspreekt. (kleding, houtafdeling, transport, boeken, fietsen, winkel, kleingoed). Op de afdeling sorteer en controleer je goederen. Deze worden allemaal klaargemaakt om heel en schoon de winkel in te gaan.
Taalhuis Walcheren
Maar liefst 1 op de 9 volwassen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft grote moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen laaggeletterden. Dit zijn zowel mensen van allochtone als autochtone komaf. Daarbij hebben ook veel mensen moeite met het spreken en verstaan van Nederlands. Deze taalachterstand zorgt voor sociale uitsluiting en minder kansen op de arbeidsmarkt.
Kun je een beetje zingen of bespeel je een begeleidingsinstrument en ben je bereid om een uur of twee per maand met mensen met dementie te zingen?
Stichting Feest van Muziek wil mensen met dementie bereiken via zang en muziek.
Functieomschrijving Dorpskern-vertegenwoordiger:
SamenLoop voor Hoop Walcheren 2017 is met en voor alle inwoners op Walcheren. Om de verschillende dorpskernen bij dit evenement te betrekken komen wij graag in contact met personen die zich in willen zetten om (ex)kankerpatiënten uit hun directe omgeving een onvergetelijke dag te bezorgen.

Jouw taken als Kern/Wijk-vertegenwoordiger bestaan o.a.
Bij Stichting Arduin staan we voor kwaliteit van bestaan voor iedereen.
De Academie van Stichting Arduin is op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden aan deelnemers van de leeractiviteiten op de Academie.
Wat ga je doen?
MVJ is bedoeld voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar die opgroeien met een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Vaak gaat veel aandacht en zorg uit naar het gezinslid met een ziekte of beperking, dat kan wel eens lastig zijn.
Manteling is op zoek naar vrijwilligers die op praktische wijze hulp willen bieden aan mensen.
Wat gaat u doen?
Manteling is op zoek naar bezoekvrijwilligers / maatjes die mensen op regelmatige basis gaan bezoeken die door hun ziekte of kwetsbaarheid eenzaam zijn en behoefte hebben aan gezelschap.
Op Walcheren liggen nog ongeveer 25 herkenbare historische buitenplaatsen. SLZ wil daar samen met vrijwilligers onderhoud in tuin en park doen, waarvoor nu onvoldoende middelen zijn. Wij zoeken bewoners uit de naburige dorpen en inwoners uit Middelburg en Vlissingen die interesse hebben om een aantal keer per jaar in groepjes op enkele buitenplaatsen te werken.

Pagina's