De begeleiding van de multitouch gebeurt door vrijwilligers die na een training, door Onwijs, zelfstandig met de multitouch en de bus van stichting Welzijn Veere in de gemeente Veere op pad gaan.
Wat is een multitouchtafel?
Het blad van de tafel is een aanraakscherm en hierin is de pc ingebouwd. Je kunt er met meerdere personen omheen zitten/staan.
Voorkomende tuinwerkzaamheden zoals schoffelen, onkruid weghalen, etc.
Vergaderingen leiden, notuleren, contact met Gemeente en Bond, correspondentie verwerken.
SVA is op zoek naar mensen die sportles willen geven aan kinderen tot 12 jaar. Soort sport, dag en tijd in overleg.
Om de kinderen en vrijwilligers een leuke tijd te bezorgen moet er van alles achter de schermen geregeld worden. In een team met 4 andere bestuursleden werk je aan alles dat een groep draaiende houd. Wat je precies doet hangt af van je eigen interesses en behoeftes, maar affiniteit met PR zou op het moment goed van pas komen.
Uit (laten) voeren van actiepunten t.b.v. het dorp + circa 10 maal per jaar vergaderen. Actiepunten worden aangedragen door inwoners van het dorp of door de dorpsraad zelf.
• Begeleiden bij huisvesting in Veere; inspecteren woning, tekenen huurcontract, aandragen van
informatie en kopieën documenten
• Begeleiden bij inschrijving gemeente en diverse instanties
• Hulp bij het invullen van formulieren / aanvragen
• Regelen van afspraken met school, huisarts, tandarts en deze begeleiden
• Bemiddelen bij instanties (veelal telefonisch)
• Begeleiden bij inkoop huisr
We zoeken een of twee personen die het leuk vinden om zich een aantal uren per maand in te zetten voor het goede doel, die kennis meebrengen over fondsenwerving én die het leuk vinden om zelf actief aan de slag te gaan met het vullen van het fonds.
Refugium vergadert ongeveer eens per twee maanden in Terneuzen of Goes. Het bestuur is onbezoldigd. De leden doen hun werk voornamelijk vanuit huis.
De taken in de winkel:
- Je houdt je bezig met het verkopen van de chocolade.
- Je werkt met de kassa.
- Je houdt de winkel schoon en representatief.
- Je legt de visie van de Stichting uit aan klanten.
- Je vult de winkel bij indien nodig.
Als buurtmakelaar werk je in een team in Westkapelle. Om verbindingen te kunnen leggen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en kansen in de wijk. De buurtmakelaar legt contacten met zoveel mogelijk wijkbewoners, met en zonder beperkingen. Uitgangspunt is dat iedereen iets kan betekenen voor een ander.

Pagina's