Logo De Valkeniers
Bij Scouting de Valkeniers zet een grote groep vrijwilligers zich in om kinderen vanaf 4 tot 14 jaar iedere zaterdag een onvergetelijke dag te bezorgen.
Wat mag je doen?
Je werkt samen met andere vrijwilligers, er is een leuke sfeer. Er zijn veel verschillende speltakken. De begeleidster overlegt met jou waar je wordt ingezet.
De jeugdraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Veere over jeugdbeleid,

en organiseert activiteiten voor jongeren uit de gemeente Veere.

We vergaderen acht keer per jaar, en organiseren 4-6 activiteiten per jaar.
Assisteren bij het geven van gymlessen en de andere activiteiten van de vereniging, zoals de kerstmarkt, uitvoeringen en het verenigingskrantje.

Pagina's